Välbefinnaren

Tänk på att du behöver konsultera en läkare inför en kostförändring, speciellt om du har någon sjukdom, mina blogginlägg är till för inspiration och inte personlig rådgivning.

Immunförsvaret, Vad är de egentligen?

Kategori: -Så fungerar kroppen och dess ämnen

Hej Hej,

Immunförsvaret består av många olika delar och dom hjälper alla till vid försvaret av kroppen från angripare så som virus, bakterier, svamp och andra farliga ämnen. Immunförsvaret skyddar också mot ämnen som skapas inuti krooppen, så som cellförändringar och fria raddikaler. Man kan säga att immunförsvaret är som en militär, där flera olika "varelser" har olika arbeten i försvaret.

Kroppen har flera olika barriär som skyddar kroppen att ta in dessa ovälkommna ämnen. Huden är ett skydd, andra är olika typer av membran (som ett skal) som skyddar upptaget av gifter ur tunntarmen. Enzym är nödvändiga för nedbrytningen av mat vilket också skyddar kroppen mot gifterna efter som att dom till viss del förstörs. Vissa enzymer ändrar formen av ämnen genom att lägga till vatten (hydrolysering). Epitelceller skyddar cellen på flera olika sett beroende på vilken typ av epitelcell det är.

De första organen som stötter på inkräktare är munnen och huden, och i dessa finns lysozym (ett enzym) som hjälper till vid nedbrytningen av membranet av inkräktar cellen. I kroppen är det dom vita blod kropparna som är en del av immunförsvaret och två typer av lymfocyter, B-celler och T-celler. Dessa lymfocyter, skapar i sin tur fagocyter (äta) och då antingen stora makrofag eller små  neutrofiler, basofiler och eosinofiler. Alla dessa "arbetare" har olika arbeten i kroppen och som del av immunförsvaret. Fagocyter är när cellerna fångar upp gifter utanför cellen för att sen förstöra gifterna när de befinner sig i cellen, detta kan skapa var/sårvätska. 

Basofiler håller vakt och är där för att upptäcka när en obehörig kommer in i kroppen eller skapas. När basofilerna upptäcker en obehörig skickas ett meddelande till neutrofilerna som genast slukar inkräktaren. Det är sen macrofagerna som transporterar bort neutrofilerna som har slukat inkräktarna. Det är sen T-cellerna som tar hand om makrofagerna. Det finns olika typer av T-cell i kroppen, de är T-celler som tar död på inkräktare genom att fånga upp och förstör dom (Killer), känner igen inkräktarna för framtida tillfällen då bakterien kommer in i kroppen (Memory), stimulerar formationen av antikroppar (Helper), dämpar oönskade resultat och är "den hjälpande & kontrollerande handen" (Suppressor). T-cellerna och makrofagerna utsöndrar ett kemiskt medel i kroppen som heter lymfokiner, dessa triggar produktionen av som T-celler som hjälper till att stimulera antikroppar och hjälper till att hålla ordning.

B-cellernas ansvarar för antikroppsystemet, det finns tusen tals olika B-celler där varje enskild arbetar enbart med en viss inkräktare. Dessa tillhör en grup protein som kallas globulin, av den anledningen kallas antibodies också immunglobulin (Igs). IgA skyddar cellerna så att inga inkräktare kan ta sig igenom membranet, IgE arbetar under allergier, IgD stimulerar produktionern av antikroppar, detta är bara några av alla dom tusentals antikroppar som finns. B-cellerna bevaras i lymfvävnaden fram tills att den rätta Ig'n behövs.

T-cellerna och B-cellerna arbetar för vissa inkräkrare och bara med dessa, reagerar långsamt och har ett minne av tidigare obehöriga. dessutom finns dessa i kroppen redan vid födseln. Medans fagocyter fokuserar på det generella immunförsvaret, reagerar snabbt och har inget minne av tidigare inkräktare.

Det finns så mycket mer om immunförsvaret än detta inlägg, men jag börjar med detta till att börja med. Dessutom tror jag att vi kommer gå djupare inpå ämnet längre fram i kursen. Kommer ett inlägg om hur man förbättrar och stärker immunförsvaret och vad vi kan ha gjort för att göra det svagare.xxx

 


 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: