Välbefinnaren

Tänk på att du behöver konsultera en läkare inför en kostförändring, speciellt om du har någon sjukdom, mina blogginlägg är till för inspiration och inte personlig rådgivning.

Steroider och icke-steroid

Kategori: -Så fungerar kroppen och dess ämnen

Hej Hej,
 
Det senaste jag läst om i kursen är hormoner, deras uppbyggnad och funktioner. Dom kan bli klassificerade antingen efter funktionen eller efter strukturen och dess uppbyggnad. Dom som identificeras efter funktion är sex hormoner, där målet är fortplantningsvävnad, tropiska hormoner, som används vid tillväxt och utsöndras av endokrinsystemet och sist men inte minst är anabola hormoner som bygger upp nya molekyler av atomer, till exempel protein av aminosyror.
 
Ett annat sätt att särskilja hormoner är steroid hormoner och icke-steroid hormoner, på detta sätt skiljer sig strukturen av hormonet istället för som ovan av funktionen. Detta är det vanligast sättet att skilja på hormoner.
 
Steroid hormoner har en kärnan med kolesterol och andra ämnen runt omkring, dessa hormoner är fettlösliga, vilket är ett sätt att transporteras över cellmembranet. Eftersom att membranet är uppbyggd av fett gör det att denna transport kan ske utan svårigheter. Kan skulle kunna tro att det har svårt att transporteras i blodet till cellerna eftersom att det är mestedels vatten, men dessa hormoner krokar sig fast på "bärare"/"transportmedel" som är en molekyl av protein. När homonet är nära cellen den behövs i och vill in i, släpper den taget om "bäraren", korsar membranet, rör sig in i kärnan av cellen där det binder sig till receptorer som kan acceptera dessa hormoner. Hormonet och receptoren kan sen tillsammans som en ny enhet binda sig till DNA, kopiera det kodade meddelandet som behövs för att skapa nya proteiner. Man kan säga att steroid hormoner controllerar produktionen av nya proteiner och enzymer av aminosyror. Om man äter för lite eller inget fett kan det leda till att kolesterol saknas i kroppen, vilket leder till att inte tillräckligt med steroid hormoner kan skapas i kroppen.  
 
Icke-steroid hormoner är uppbyggda av aminosyror istället för kolesterol som steroid hormoner är, och istället för fettlösliga är dom vattenlösliga. Insulin är ett exempel av denna typ av hormon. Storleken på dessa kan variera i storlek eftersom att antalet aminosyror kan variera väldigt mycket, ett hormon med få aminosyror kallas peptid hormon. Icke-steroid hormonet binder sig till receptorer i cellmembranet, utan att transporteras in i cellen, där det skapar en reaktion inuti cellen. Men forskning har visat sig att vissa icke-steroid hormoner kan ta sig in i cellerna precis som steroid hormoner, precis som allt annat så finns undantag gällande icke-steroid hormoner precis som hos andra ämnen. Denna reaktion i cellen gör att G protein och GTP binder sig till varandra inuti cellen, denna reaktion skapar ett enzym som heter adenyl cyclase (eng). Detta enzym leter reda på en ATP molekyl i cellen (energi) där den tar bort två fosfat molekyler vilket skapar energi. Adenyl cyclase omvandlas då till cAMP som behövs för att aktivera protein kinas, dessa kinaser skapar den slutreaktionen som icke-steroid hormonet från första början ville skulle ske. Givetvis kan andra ämnen skapas och aktiveras i cellerna eftersom att alla hormoner har olika uppdrag.
 
 
 
 

Kommentarer


Kommentera inlägget här: