Välbefinnaren

Tänk på att du behöver konsultera en läkare inför en kostförändring, speciellt om du har någon sjukdom, mina blogginlägg är till för inspiration och inte personlig rådgivning.

Mitokondrie

Kategori: -Så fungerar kroppen och dess ämnen

Mitokondrierna i cellerna är den organellen som skapar energi, det är alltså en urviktig funktion för kroppens överlevnad. Utan mitokondrierna kan inte kroppen få sin energi, i form av ATP molekyler. Så gott som alla energikrävenade funktioner i kroppen använder ATP som energi, men undantag finns. Några av dom funktoioner som kräver ATP är; transporterande av vissa ämnen in och ut ur cellerna, nervimpulser, sammandragningar av hjärtat och även tarmar, utsöndring av hormoner mm.

Mitokondrierna är uppbyggda av inte ett membran utan två, membran är som ett skal för att skydda cellerna så att inte vad som helst kan tränga in i organellen. Ju mer energi en cell behöver ju fler mitokondrier finns det i cellen. En spema-cell ha omkring 25 mitokondrier, medans en lever-cell har runt 1000 st. Som du förstår behöver leverceller mer energi en sperma cellen. Oganellerna kan öka i en cell om behovet av energi ökar.

Ezymer i den innersta kärna, innanför det andra membranet, katalyserar en oxadation reaktion. När något oxiderar tar atomen till sig syre och förlorar då samtidigt en eller flera elektroner. Detta är denna reaktion som skapar energi. Men absolut mest energi blir det när en fosfat molekyl bryts bort från ATP molekylen. En ATP molekyl innehåller tre fosfat molekyler och när en fosfat tas bort blir det istället en ADP molekyl.

Mitokondrie har ett eget DNA, kallad mitokondriellt DNA, och detta ärvs oftast endast från kvinnan, det är väldigt sällsynt att barnet får faderns Mitokondriella DNA. så

Se detta inlägg för en bild på hur en cell är uppbyggd--> XX

Från ett av mina tidigare inlägg (med omformuleringar och justeringar):
Hela processen börjar med att vi äter kolhydrater som bryts ner i magen till glukos, efter att kolhydraterna har bryts ner flera gånger. (Glukos kan också skapas från protein och fett). Glukosen transporteras till cellerna där de antingen används för att bygga upp andra ämnen, eller så bryts de ner ännu mer för att kunna skapa dom energifyllda molekylerna. När glukos molekylen kommit in i cellen omvandlas den till pyruvic acid/pyrodruvsyra med hjälp av flera olika enzymer, och utan syre.

Detta leder till nästa steg som innebär att OM syre finns kan pyrodruvsyran transporteras in i mitockondrien, och här ändras syran till ett annat ämne som heter Co-enzym A (CoA). CaA bryts ner ännu mer och bilda nya molekyler. När dessa molekylerna bryts ner frigörs elektroner (negativt laddade) och protoner (postivt laddade). Dessa negativa elektroner dras sen mot utsidan av mitokondrien och dom drar med sig dom positiva protonerna. Men dessa protoner vill gärna befinna sig innanför mitokondrie membranet, pga att balansen inte stämmer. När protonerna sen kämpar för att ta sig tllbaka, genom kanaler gjorda av protein, skapas denna ATP molekyl tack vare ett enzym som sitter i det inre membranet.

Energi kan alltså skapas i alla processer i denna respirations del, men det är den sista delen som ger mest energi. En glukos molekyl ger 36 ATP molekyler. Mitokondrien är även kallad "Energi-fabriken", av just denna anledning. Detta är denna ATP molekyl som är livs viktigt för människans överlevnad.Bilden ovan är från boken nedanKommentarer


Kommentera inlägget här: